آموزگار پایه سوم ابتدایی

طرح درس علوم تجربی :درس جانوران مهره دار

نام درس : علوم                          پایه : سوم ابتدایی                          تاریخ :

روش تدریس : استقرایی

موضوع درس : جانوران مهره دار                                                 

اهداف کلی:

آشنایی با جانوران مهره دار

اهداف جزیی :

1-    آشنایی با تقسیم بندی مهره داران ( پنج گروه)

2-    آشنایی با تولید مثل جانداران

3-     آشنایی با نوع حرکت مهره داران

4-     آشنایی با وسیله ی تنفس مهره داران

5-     آشنایی با مراحل زندگی دو زیستان

6-     آشنایی با پوشش بدن مهره داران

7-     آشنایی با تفاوت پوشش بدن ماهی با قورباغه

8-    آشنایی با ویژ گی های مهره داران           

9-     ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعت 1:47  توسط ساحل جعفری  | 

طرح درس ریاضی سوم(موضوع تقسیم با باقیمانده)

نام درس: ریاضی                   پایه: سوم دبستان                      موضوع: تقسیم با باقی مانده

سال تحصیلی:                 تعداد دانش آموزان:           مدت اجرا: 45 دقیقه

آموزشگاه: ***                             کلاس: ***                                       صفحات:

هدف کلی:       

 دانش آموزان در این درس با تقسیم با باقی مانده آشنا می شوند.

اهداف جزیی؛

دانش آموزان در این درس:

            با باقی مانده تقسیم آشنا می شوند. (شناختی)

            به مراحل محاسبه تقسیم با باقی مانده مساحت دایره علاقه نشان می دهند. (عاطفی)

             با خارج قسمت آشنا می شوند. (شناختی)

اهداف رفتاری؛ دانش آموزان در پایان درس:

              تفاوت بین خارج قسمت و باقی مانده را توضیح دهند. (شناختی- درک و فهم)

              بتوانند مراحل یک تقسیم با باقی مانده را به درستی انجام دهند. (شناختی- کاربرد.)

              


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:17  توسط ساحل جعفری  |